dr. Filip Kokalj

  • E-pošta: filip.kokalj@um.si
  • Telefon: +386 2 220 7728
  • Prostor: J2-0203

Zadnje objave

RIBIČ, Janez, MARUŠA, Robert, BELAK, Lovro, KOKALJ, Filip, PIHLER, Jože. Izraba oljne jame kot vira toplote za hlajenje ali ogrevanje objektov v RTP = Utilization of the oil catchment tank as a source of heat for the cooling or heating of buildings in substation. V: Referati in predstavitve 14. konference slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED, Štirinajsta konferenca slovenskih elektroenergetikov, Laško, 21.-23. maj 2019. Ljubljana: Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE - CIRED. 2019, str. 1-8, ilustr. https://www.cigre-cired.si/14-konferenca/materiali/, https://www.cigre-cired.si/wp-content/uploads/2019/05/2019-POVZETKI-REFERATOV-14.konferenca-ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 40053509]

TRBUŠIĆ, Mislav, HAMLER, Anton, RIBIČ, Janez, MARUŠA, Robert, BELAK, Lovro, KOKALJ, Filip, PIHLER, Jože. Ocena možne izrabe toplote transformatorja za ogrevanje objektov v RTP = Estimation of the potential usage of transformer's heat in the heating process of substations facilities. V: Referati in predstavitve 14. konference slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED, Štirinajsta konferenca slovenskih elektroenergetikov, Laško, 21.-23. maj 2019. Ljubljana: Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE - CIRED. 2019, str. 1-12, ilustr. https://www.cigre-cired.si/14-konferenca/materiali/, https://www.cigre-cired.si/wp-content/uploads/2019/05/2019-POVZETKI-REFERATOV-14.konferenca-ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 40047877]

SAMEC, Niko, KOKALJ, Filip, ZADRAVEC, Tomas, ARBITER, Beno. Simulacija procesa uplinjanja in energijske izrabe blat komunalnih čistilnih naprav = Simulating gasification of and energy production from sewage sludge from wastewater treatment plants. V: Trajnostna in čista oskrba z energijo za ogrevanje in hlajenje = Sustainable and clean energy supply for heating and cooling : zbornik povzetkov, Mednarodna konferenca SZE 2019, Portorož, 31. marec - 2. april 2019. Ljubljana: Slovensko združenje za energetiko. 2019, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 22274326]