dr. Filip Kokalj

  • E-pošta: filip.kokalj@um.si
  • Telefon: +386 2 220 7728
  • Prostor: J2-0203

Zadnje objave

SAMEC, Niko, KOKALJ, Filip, ZADRAVEC, Tomas, ARBITER, Beno. Simulacija procesa uplinjanja in energijske izrabe blat komunalnih čistilnih naprav = Simulating gasification of and energy production from sewage sludge from wastewater treatment plants. V: Trajnostna in čista oskrba z energijo za ogrevanje in hlajenje = Sustainable and clean energy supply for heating and cooling : zbornik povzetkov, Mednarodna konferenca SZE 2019, Portorož, 31. marec - 2. april 2019. Ljubljana: Slovensko združenje za energetiko. 2019, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 22274326]

RAJH, Boštjan, YIN, Chungen, SAMEC, Niko, HRIBERŠEK, Matjaž, KOKALJ, Filip, ZADRAVEC, Matej. Advanced CFD modelling of air and recycled flue gas staging in a waste wood-fired grate boiler for higher combustion efficiency and greater environmental benefits. Journal of environmental management, ISSN 0301-4797, July 2018, vol. 218, str. 200-208, doi: 10.1016/j.jenvman.2018.04.030. [COBISS.SI-ID 21367062]

KOKALJ, Filip, LOBNIK, Aleksandra, POBERŽNIK, Mojca, SAMEC, Niko. Municipal solid ash stabilization with air and water. V: Knjiga radova = Proceedings, Četvrti Međunarodni simpozijum o koroziji i zaštiti materijala, životnoj sredini i zaštiti od požara = Fourth International symposium on corrosion and materials protection, environmental protection and protection against fire, Bar, 18-21. septembar 2018. godine. Podgorica: Crnogorsko društvo za koroziju, zaštitu materijala i zaštitu životne sredine. 2018, str. 127-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 22019350]